Tuğlu Köyü Hakkında

Tuğlu Köyü iki mahalleden müteşekkil olup ayrıca Fırat kıyısına yakın 10-15 hanelik Merekler isimli bir mezrası vardır. Köyün doğusunda bulunan mahallenin adı Çat veya Mesçit dir, mahallenin alt kısmı Peyler diye anılır.
Batıda bulunan mahalleye ise Camii Kebir denir, Çat’a göre daha büyük olan bu mahallede cami, okul, hamam gibi köyün sosyal ihtiyaçlarının gereği olan binalar mevcuttur. Köyde birer adet cami, mescit, okul ve hamamla birlikte 5 adet çeşme mevcuttur. Çeşmele sırasıyla Camii kebir, Hıdırlı, Mescit, Mıynik ve son olarak da sonradan Özbakır ailesi tarafından yaptırılan Buğrulu çeşme dir. Çeşmeler kesme taştan kemer örmeli ve taştan oyma kurnalı dır. Tuğlu Köyü’nün en eski eserlerinden olan camisi 360 yıl önce Hacı Hasan isimli bir zat tarafından yaptırılmıştır. Bir büyük ve üç küçük kubbeden oluşan cami son derece güzel bir akustiğe sahiptir. Tek şerefeli kesme taştan örülü mimariye sahip cami’nin kubbeleri Horosan işleme olaracamik yapılmış ve büyük kubbesinden büyük bir şamdan sarkıtılmıştır. Cami geçmişte camii Küçük Ali Paşa tarafından günümüzde ise Vakıflar idaresi tarafından olmak üzere iki kez restore edilmiştir. Buna karşın camiye bitişik olan hamam iş görmez durumdadır ve Çat mahallesinde yaptırılan mescit de yıkılmıştır. Köyün 6 tane komşusu vardır bunlar sırasıyla Tama, Vengük, Cancik, Şıhsor, Ekrek ve Halmuge dir. Diyarbakır beylerbeyliği döneminde tanzim edilmiş hudut ilamı köyde mevcuttur. Huduttaki araziler 1930 lar da yapılan tahriratla vergiye özel mülk olarak bağlatılmış böylece hudutların itilaf konusu olması önlenmiştir.