Köyde Çocuk

Köyde çocuklar köy hayatının gereği olarak erken yaşlarda ailelerine yardım etmeye başlardı. Okul çağına gelmiş çocuklar tarlaya yemek götürür, harmanda düğen sürer, gıdikleri otlatır ve tarlada suyu takip ederlerdi. Okul zamanı tüm çocuklar okula giderdi. Okulun temizliğini yine çocuklar yapardı. Yakacak ihtiyacı için her çocuk okula elinde bir dal odunla gelirdi. Okulun gazetesi vardı her hafta okul girişinde neşredilirdi. Cumhuriyet bayramlarında her okulda olduğu gibi şiirler okunun piyesler oynanırdı. 23 Nisan bayramı genellikle kırda kutlanır ve bazen Tama ve Halmüge köyü çocukları da davet edilirdi. Bu köyler arsında yarışmalar tertip edilirdi. Okul zamanı dışında çocuklar kendilerine göre oyunlar oynar köy işlerinde de ailelerine yardım ederlerdi. Bu işlerden en zevklisi gıdikleri otlatmaktır. İki mahallenin çocukları toplanır gıdikleri alıp kendi bölgelerinde otlatmaya giderlerdi. Bir yandan gıdikler otlatılır bir yandan da oyunlar oynanırdı. Gıdikleri bekleyen en büyük tehlike kartallar saldırısı dır. Bu durumda çocuklar. Acı soğan yemiş keten gömlek giymiş goriye goriye diye bağırarak kartalları kaçırmaya çalışırlardı. Bazen oyuna dalap gıdiğini kaybeden çocuk telaşla “gıdiğim oy oy ” diye hem bağırır hem de köpeğe ekmek adardı. Köyün hargında çimmeler, Sökürükler’de çeşme yolu’nun tüneline girmeleri, harmada açcik-biçcik atmaları, savrulurken makineye binmeleri çocuklar için neşe kaynağıydı. Yaz sıcağında Şoğneri gölün de çimilir, Keprinler de eşşeğe binilir, bademler’den katır yapılırdı. Şiştiden paturduk yapmak, söğütten fıtti ve süsük çıkarmak en zevkli uğraşlardı. Tüm bunların yanında köy çocuklarının zevkle oynadıkları çeşitli oyular vardır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir

 1. Kale
 2. Uzanbik
 3. Fal
 4. Çir
 5. Hamam Kızdı
 6. Aksamak
 7. Artırmaç
 8. Birdirbir
 9. Gardaş Bibbo
 10. Meç Oyunlar
 11. Toplu Okul Oyunları – Kırmızı Beyaz
 12. Bezirgan Başı
 13. Üşüdüm Üşüdüm
 14. Ceviz Oyunları
 15. Oğlanca
 16. Dıgıdık
 17. Ocak Çeliği