Tuğlu Köyü Tarihi

Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı,doğusunda Gırmori Tepesi, kuzeyinde Kaş Dağı, kuzey doğusunda Munzur Dağı ve Batısında Fırat nehri ile çevrili hayli engebeli bir arazinin ortasında Karataş tepesinin eteklerinde kurulu yemyeşil şirin bir köydür TUĞLU (Hüdü).

Köyün bağlı olduğu ilçe olan Kemaliye ve çevresi Alparslan’ım Malazgirt zaferi ardından bölgeye yerleşmesine kadar orta çağlarda Persler ve Romalılar, XI.yy kadarda İslam-Arap egemenliğinde yönetilmiştir. Türklerin bölgeye ilk gelişleri 1015-1016 yıllarındadır.Orta Asya’dan göçen Türk boylar Fırat nehri boyunca ilerleyip hayvancılığa en elverişli yaylalarda yerleşmeye bölgede kendilerini göstermeye başlamışlardır. 1058 yılında Malatya, Harput gibi önemli illeri zaptetmeleri ile hakimiyeti de ellerine geçirmeye başlamışlardır.

Bölgeye iyice yerleşen Türkler daha sonraları Anadolu Selçuklu devleti, Akkoyunlular ve İlhanlı Devleti egemenliğinde yönetilmişlerdir. Timur’un istilasından sonra bölge Çelebi Mehmet döneminde (1413-1421) Osmanlılara katıldı. Osmanlıya geçmesiyle birlikte bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesiyle ünlenen bölgede Yavuz sultan selim sosyal ve Kültürel önlemler almaya başladı. Bu önlemler neticesinde bölgeye Kafkasya’dan göç eden aileler yerleştirildi ve geçimlerini sağlamaları için İstanbul’un et satışını yönetmeleri için ferman verilmiştir. Bu fermanda Eğin ve 19 pare köyüne ibaresi bulunmaktadır. Fakat et keyhüdalığının göçü engellemediği görülünce ilaveten kömür kethüdalığı da bölgeye verilmiştir. Dolayısıyla bölge insanı halende kasap ve kömürcülükleriyle bilinirler. Tuğlu (Hüdü) köyüne gelince, köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte ilçe tarihiyle özdeş bir geçmişi olması kuvvetle muhtemeldir.

Malatya üzerinden gelen liderliğini Ali Bey’in yaptığı 16 haneli bir obanın önceden Ermeni’lerin yaşadığı bu köye hakim olup yerleşmeleri üzerine kurulmuştur. Obanın köye yerleştiği dönemde bir süre Ermenilerle beraber yaşadıkları iddia edilir. Ali Bey’in köyün Türkler den evvelki lideri Tatos’un yerine geçtiği ve onun malikanesinde yaşadığı söylenir. Köyün semt isimlerinin Harsak, Galgısor, Hopunsor, Mıynik vb. gibi Ermenice olması ve hiç değişmeden günümüze kadar gelmesi bu birlikteliğin sonucu olsa gerek. Köyün doğusunda bulunan Başköy yaylasında Başköy isminde büyük bir Ermeni köyü olduğu bilinmektedir. Köydeki günümüze kadar gelen kalıntılardan çarşısıyla ekonomisiyle oldukça hareketli ve güçlü bir köy olduğu anlaşılmaktadır. Tarihi kilise kalıntıları halen bulunmakla birlikte, toprak altından köyün rıhtım döşeli sokakları çıkmaktadır. Tuğlu köyü önceleri Başköy’ün bir mezrası olduğu düşünülmektedir.

Tuğlu köyü ile ilgili tüm bu bilgiler kesin kanıtlardan çok eldeki verilerden elde edilen kanaatlere ve söylentilere dayanmaktadır. Köyün bilinen tarihi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan arazi tahriratı ile kaimdir.