Tuğlu Köyü Folkloru

Kemaliye (Eğin) müziğinde, Anadolu’nun alışıla gelmiş saz, ney ve zurna yerine Esas çalgı olarak keman, klarnet kullanılmaktadır. Ayrıca davul ve tef ritim saz olarak kullanılmaktadır. Eğin kendine özgü türküleri,oyun havaları ve özellikle yanık manileri Türk Halk Müziği repertuarına girmiştir.

Uzun havaları (Hoyratların) ilçeye bağlı köylerde bile farklı ağızlarla okunması ayrı bir zenginliktir. Tüm bu ağızlara Eğin ağzı denilmektedir. Köyün folkloru da aynı öğeleri doğal olarak içerisinde barındırmaktadır. Erkeklerinin genellikle gurbette olmasından türküleri daima hasretlik içerir Köyün folklorunu Oyunlar Türküler Kadın oyun türküleri Deyişler şeklinde gruplara ayırmak mümkün dür.

Oyunlar ağırdan hızlıya doğru bir seyir takip eder. Ağır hava oynandıktan sonra İki ayağa geçilir. Bunu bölg enin veya köyün en usta oyuncusunun başı çektiği Sinanlı oyunu takip eder. Takiben Sıklama,gecegü oyununa geçilir. Tırnana, Tamzara, Eski Hora, Temürağa, Kars Kalesi, Hayriye, Dut Ağacı, Hostanın Bademleri, Çerkez Kızı gibi oyunlarla devam edilir ve Hoçavar veya Tatavla denen kasap oyunuyla noktalanır. Karşılama düzeninde oynanan oyunların başında Ofnana gelir. Hamam önü ve Dana Yedi Pezüğü diğer kaşılamalar dır.Tırnana,Tamzara gibi oyunlar dışındaki tüm oyunların türkülerini söyler ve oynarlar. Kadın halayının ortasında tefci yeralır. Tefci’den öncesi türküye başlar bir beyit söyler durur, tefciden sonrası ayn ıbeyiti tekra reder böylece dönüşümlü söylenen türküler son derece keyifli olur.

Tamamen gurbetin yarattığı hasretliği dile getiren Ela Gözlü diye nitelenen son derece içli türküler olmakla birlikte Türk Folklorunda da özel bir yer teşkil etmektedir. Tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınlar duygulandıkları, efkarlandıkları anda özlemlerini ve hasretlerini ifade eden bu türküleri yaratırlar Tuğlu Köyü Kalkındırma Derneği’ nin mali yapısını güçlendirmek için Kazaplanka Gazinosun da düzenlenen bir gecede, o zamana kadar ilk kez oluşturulan köy halk oyunları ekibi sahne aldı ve büyük beğeni topladı. Ekibin mimarı bölgemizin en usta davulcu su olan değerli köylümüz Mehmet Aksoy du ve klarnette ise Haponoslu Hüseyin vardı. Oyuncular ise Ömer Aksoy, Cevdet Eryılmaz, Hayati Ersoy, Memduh Karahan, Faruk Keskiner, Kemal Özkan ve Şaban Yıldırım dan oluşmaktaydı. Oldukça ses getiren ekip zamanla düğünlere, benzeri eğlencelere ve festivallere davetler almaya başladı. Eğin folklorunun tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan bu ekip çok önemli festivallere de katılarak Kemaliye’ nin tanıtımına da büyük katkılar sağlamıştır.

1955 de Yapı ve kredi bankası’ nın düzenlediği ve 10 gün süren festivalde Kemaliye ve Kemaliye folklorunu başarı ile temsil etmesine rağmen 1957 de Düzenlenen benzeri bir festival de dönemin Kemaliye belediye başkanı’nın Tuğlu köyü tek başına Kemaliye ilçesini temsil edemez itirazı organizatörler tarafından reddedilmişse de Eğin ekibi ismini bırakıp Eğin Tuğlu Köyü Folklor Ekibi ismini alarak gösterilerine devam etmişti. Folklor ekibi büyük beğeni sağlamasından güç alan dernek üyelerinden Köylümüz Memduh Karahan’ın öncülüğünde 1962 yılın da kız folklor ekibin kurulmuştur. Tuğlu Köyü folklor grubu erkek ve kız ekipleri ile haklı bir üne kavuşarak aranan bir grup olmuştur. Bu sebeple İstanbul radyoyu tarafından haftasonu eğlence programın da gösteri yapmak amacı ile davete dilmiştir. O dönemki Radyo’nun Halk musikisi daire başkanı Nida Tüfekçi ve yardımcısı Neriman Tüfekçi Eğin türkü ve oyunları üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini belirtmiş ve bu gayret içerisin de olacağını belirtmiştir.