Tuğlu Köyü Mimarisi

Köyümüz bitişik nizam üzerine kurulmuştur. Temel yapı malzemesi taş ve kerpiçtir. Harç olarak içine saman karıştırılmış çamur kullanılmıştır. Ekseriyetle giriş katlarında ahır ve merek bulunur. İki kanatlı büyük bir kapıdan avluya girilir, bir merdivenle birinci kata çıkılır burda mutfak, kiler ve odalar vardır. Odalar yaz ve kış şarlarına göre yapılmıştır. Kışın kullanılan odaya kış evi denir.

Her evin müstakil kapılı büyük bir misafir odası vardır. Bu oda misafirlere ve tolantılar da kullanılmak üzere açılır. En üst kanta önü açık çardaklar vardır.

Bazı evlerin çardaklarında, bazılarının normal katlarında tandır evi denen ekmek pişirme odaları vardır. Evlerin ilk katları taş duvar örülerek yapılmıştır. Taş duvar örülürken bir metre ara ile iki kalın ağaç atılarak duvar bağlanır. Hatıl denen bu ağaçlar kuşak denen ağaçlarla merdiven biçiminde birbirine bağlanarak binanın bütünlüğü anır. Tavanlar bina ortasından boydan boya atılan Keran denen kalın ağaç ve bu ağaca duvar başlarına atılan döşeme denen daha ince ağaçlarla kapatılır. Bu ağaçların üstüne mertek tabir edilen yarma ağaçlar veya tahta kapaklar döşendikten sonra Mol yaprakları serilir ve son olarak çamurla örtülür. İkinci katlar saman karıştırılmış topraktan, kalıplara ana-kuzu denen büyüklü küçüklü dökülen kerpiçlerle inşa edilir.

Binaların damları çamurla örtüldükden sonra üzerine kerpin toprak serilir ve Lov denen silindirik taşla sıkıştırılarak damın akması önlenir. Binaların tabanlarına elenmiş killi topraktan karılan çamur serilir. Yarım kuruduktan sonra goganla sığazlanarak kayganlık sağlanır. Bunun üzerine yumurta ve pekmezden yapılan cila sürülerek anıklılığı sağlanır. Duvarla keşiş denen yerde bulunan kil ailesinden bir toprağın suda eritilmesi ile elde edilen malzeme ile badana edilir. Bu toprağın yeşile kırılmış beyaz bir rengi vardır. Odalar bir metre genişliğinde 15 cm yüksekliğinde sedirler kullanılır.