Uzaktaki Köyüme

Uzakta bir köy var Garip kalmakta
Yıkılmış halleri Viran olmakta
Hatırda var Gönül tarakta
Köyüm bir gün Yok olmakta

Cennet misaliydi Adı dilde damakta
Nice insanlar Yetişti bu toprakta
Hatırı sayılırdı Bütün cihanda
Köyüm bir gün Yok olmakta

Osman Aksoy