Tuğlu da Bahar

Telli duvak takmış bin bir çiçekten
Taze gelen olmuş Tuğlu bağları
Kah duman olur, kah kar olur
Çevresini saran Sıra dağlan

Sular akar yamacından düzünden
Hasret kokar baharından yazından
Gece mehtabında bülbül sesinden
Bürüm bürüm kokar gül goncaları

Tan ağarır güneş çıkar ufuktan
Yorgun argın köylü kalkar yataktan
Çoban sürüsünü çıkarır köyden
Dolaştırır yamaçları düzleri

Nuri POYRAZ