Eğinim

Fırat vadisine kurmuşlar seni,
Gurbet oku ile vurmuşlar seni,
Diğer iller düğün bayram ederken,
Gam keder içinde koymuşlar seni.

Dönsem sana gam kederin biter mi,
Has bahçelerde bülbül öter mi,
Koç yiğitler halayları çeker mi,
Gelin kızlar çehizleri düzer mi.

Bir gün bitecektir senin kederin,
Yücelmek coşmak hakkımdır senin,
Seni bu hallere koyup gidenin,
Bir gün dönecektir ey bahtsız Eğin.

Salih POYRAZ