Ahmet Kayıkçı

1944 yılında Tuğlu (Hüdü) köyünde doğmuş. Çocuk yaşta oyunlara ve türkülere ilgi duymuş; öyle ki, kına gecelerine gizlice girer türküleri ve oyunları öğrenmeye çalışırmış. Düğünlerde büyüklerinin arasına girip, oyunları kapmak onun için tutku haline gelmiş. İstanbul’a geldiğinde, köyün folklorik faaliyetlerinde bulunmuş. Geceler tertiplemişler, kendilerinden evvel Tuğlu köyü gençlerinin kurduğu halk oyunları ekibi ile birlikte Eğin oyunlarını Türkiye’ye tanıtmaya çalışmışlar.
Çeşitli kuruluşların düzenledikleri halk oyunları şenliklerine, Eğin (Tuğlu köyü) ekibi olarak katılıp büyük takdir toplamışlar. Eğin adını gururla taşımışlar, tanıtmışlar ve daha sonra bu coşkuyu Eğin’e maletmeye karar vermişler.
Kumcu üyelerinin tamamına yakınının Hüdü’lü olduğu ve kumcu başkanlığını Mihrizat Poyraz’ın üstlendiği Kemaliye (Eğin) ve Çevresinin Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Derneği, 1966’da kuruldu.
70 li yıllarda derneğin adı, Kemaliye Folklor ve Turizm Derneği olarak değiştirildi.
Dernek kurulduktan sonra kültürel faaliyetlerinin tamamını Ahmet Kayıkçı yürütmüş ve yönetmiştir. Derlediği türküleri dernek adıyla TRT repertuarına kazandırmıştır. Oyunları harman düzeninden sahne düzenine getiren, oyun sıralamalarını, geçişlerini, türkülerdeki düzenlemeleri yapan velhasıl disipline eden o’dur. Ankara’ya gider ve oradaki demekte de ekip yetiştirirdi. İstanbul da yüzlerce kişiye oyun ve türküleri o öğretmiştir. (Birçok okulu halk oyunları yarışmalarına hazırlamış ve önemli dereceler elde etmiştir.)
Dernek ekibiyle de festivallerde birincilik, ikincilik, üçüncülükler kazanmışlardır.
Kısa ömrünün büyük bölümünü Eğin kültürüne adamış çok büyük bir ustaydı o. Onun çırağı olmaktan her zaman gurur duydum. Onu anlatmak hiç de kolay değil…
Ahmet Kayıkçı, 5 Nisan 1996 tarihinde, genç yaşında aramız¬dan ayrıldı. Ruhun şad olsun seni çok özledim.
Onu tanımayanlara bir nebze olsun tanıtabildiysem ne mutlu bana.
Unutanlara da nasıl hatırlatmalı acep(?)